Grants

TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓ AZ INNOSTUDIO ZRT-NÉL

Az Innostudio Zrt 9 941 300 forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” tárgyú pályázati kiíráson, melynek eredményeképpen a vállalat balatonfűzfői telephelyének technológiai fejlesztése valósult meg.

A pályázat keretében beszerzett eszközök jelentős mértékben megnövelték az Innostudio Nanotechológiai részlegének formulázási, valamint minőségbiztosítási kapacitását. A Cavro Omni XYZ 2 karú automatikus mintaadagoló rendszer beüzemelése lehetővé tette, hogy a high troughput screenelés során adott idő alatt ötször több nanokompozíciót állítsunk elő, mint a korábban alkalmazott autosampler esetében. A Malvern Zetasizer Nano S részecske méret meghatározó berendezés segítségével a korábban alkalmazott manuális dinamikus fényszórás mérő készülékünkhöz képest háromszor gyorsabban végezhető el a képzett nanorészecskék méretmeghatározása, valamint a Zetasizer Nano S készülék softwarébe épített oldószer összetétel megadási, illetve integrálási módszer megadási lehetőségek nagymértékben növelték a méret-meghatározások megbízhatóságát. A Vortex Mixer PV-1 diszpergáló egység hozzájárul a gyorsabb minta előkészítéshez, valamint segítségével elkerülhető a korábban alkalmazott ultrahangos diszpergálás esetén gyakran előforduló mintakárosodás. Az Agrolab TCN 50 inkubátor kibővítette a nanoformula minőségbiztosítási kapacitásunkat azáltal, hogy segítéségével megvalósíthatóvá vált a formulák gyorsított, illetve magas hőmérsékleteken történő stabilitás vizsgálata.

A projekt megvalósításának kezdete 2018.06.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2018.10.18.
Záró elszámolás benyújtásának határideje 2018.10.02.

Pályázó neve: Innostudio Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe: Technológiai innováció az Innostudio Zrt.-nél
Szerződés száma: GINOP-2.1.8-17-2017-01072
Támogatás összege (Ft): 8 716 300
Összköltség (Ft): 17 432 600

TECHNOLOGICAL INNOVATION AT INNOSTUDIO ZRT.

Innostudio Zrt has been awarded a non-refundable EU grant of 9,941,300 Hungarian forints through the “Enhancing SME Competitiveness through Adaptive Technological Innovation” grant program. As a result, technological development has been implemented at the company’s Balatonfűzfő site.

The acquired equipment under the grant significantly increased the formulation and quality assurance capacity of Innostudio’s Nanotechnology department. The installation of the Cavro Omni XYZ 2-arm automatic sample dispenser enabled the production of five times more nanocomposites during high-throughput screening compared to the previously used autosampler. With the Malvern Zetasizer Nano S particle size determination device, the measurement of qualified nanoparticle sizes is now three times faster than with the previously used manual dynamic light scattering meter. Additionally, the features integrated into the Zetasizer Nano S device software, such as specifying solvent composition and method integration, greatly enhanced the reliability of size determinations. The Vortex Mixer PV-1 dispersing unit contributes to faster sample preparation, avoiding the sample damage often associated with previous ultrasonic dispersion methods. The Agrolab TCN 50 incubator expanded our nanoformula quality assurance capacity by enabling accelerated stability testing and investigation at high temperatures.

The project commenced on June 1, 2018.
The physical completion deadline for the project was October 18, 2018.
The deadline for submitting the final settlement report was October 2, 2018.

Applicant’s name: Innostudio Closed Joint Stock Company
Project title: Technological Innovation at Innostudio Ltd.
Contract number: GINOP-2.1.8-17-2017-01072
Amount of support (HUF): 8,716,300
Total cost (HUF): 17,432,600